باشگاه کتاب‌خوانی همخوان

تیم همخوان سال ۱۳۹۵ از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف شروع به حرکت کرد.

رسالت تیم ما، ایجاد فضایی هست که با خواندن کتاب و گفت‌وگو، به رشد خودمون و دیگران کمک کنیم.

در همخوان کنار هم کتاب می‌خونیم، گفت‌وگو می‌کنیم، مسایل رو از زوایای مختلف می‌بینیم، دیدگاه‌ها رو به چالش می‌کشیم، یاد می‌گیریم و در نهایت با بهبود آموخته‌هامون در کنار هم رشد می‌کنیم تا یک قدم به اون فردی که دوست داریم باشیم، نزدیک‌تر بشیم.

پاییز ۱۴۰۱

روان‌درمانی اگزیستانسیال

سه‌شنبه‌ها

۲۰ الی ۲۱

حضوری (دانشگاه شریف)

یک روز قشنگ بارانی

سه‌شنبه‌ها

۱۶ الی ۱۷

مجازی

صفر به یک

سه‌شنبه‌ها

۱۶ الی ۱۷

مجازی

بدن آگاهی

سه‌شنبه‌ها

۱۹ الی ۲۰:۳۰

حضوری (دانشگاه شریف)

همخوان،

1
تعداد کتاب‌ مطالعه شده
1
شرکت‌کنندگان
1
نفر ساعت کتاب‌خوانی
1
کارگاه‌های آموزشی
1
نفر ساعت کارگاه‌ها
فهرست