باشگاه کتاب‌خوانی همخوان

تیم همخوان سال ۱۳۹۴ از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف شروع به حرکت کرد.

رسالت تیم ما، ایجاد فضایی هست که با خواندن کتاب و گفت‌وگو، به رشد خودمون و دیگران کمک کنیم.

در همخوان کنار هم کتاب می‌خونیم، گفت‌وگو می‌کنیم، مسایل رو از زوایای مختلف می‌بینیم، دیدگاه‌ها رو به چالش می‌کشیم، یاد می‌گیریم و در نهایت با بهبود آموخته‌هامون در کنار هم رشد می‌کنیم تا یک قدم به اون فردی که دوست داریم باشیم، نزدیک‌تر بشیم.

بهار ۱۴۰۲

کتاب ایرانیان

ایرانیان

چهارشنبه‌ها

۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

دانشگاه شریف-برج فناوری طرشت

بیست و یک داستان

۲۱ داستان نویسندگان معاصر فرانسه

دوشنبه‌ها

۱۷ تا ۱۹

مجازی (با حمایت مرکز کار آفرینی)

کتاب فرضیه خوشبختی

فرضیه خوشبختی

سه‌شنبه‌ها

۱۸ تا ۲۰

مجازی

کتاب چرا آن کار را کردم

چرا آن کار را کردم

دوشنبه‌ها

۱۸ تا ۱۹:۳۰

حضوری (خیابان شریعتی-کلینیک شناخت)

کتاب پیگیر اخبار نباشید

پیگیر اخبار نباشید

پنج‌شنبه‌ها

۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

حضوری (دانشگاه شریف-مجتمع خدمات فناوری)

نظر شرکت‌کنندگان دوره‌های قبل

همخوان،

1
تعداد کتاب‌ مطالعه شده
1
شرکت‌کنندگان
1
نفر ساعت کتاب‌خوانی
1
کارگاه‌های آموزشی
1
نفر ساعت کارگاه‌ها
فهرست