همخوان، هم دوست هم کتاب

hamkhan logo png

برنامه های کتابخوانی

بیست و یک داستان

۲۱ داستان نویسندگان معاصر فرانسه

دوشنبه‌ها ۱۷ تا ۱۹ مجازی (با حمایت مرکز کار آفرینی)

فرضیه خوشبختی

چهارشنبه‌ها ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ دانشگاه شریف، برج فناوری طرشت

چرا آن کار را کردم

دوشنبه‌ها ۱۸ تا ۱۹:۳۰ حضوری (خیابان شریعتی-کلینیک شناخت)

کتاب ایرانیان

ایرانیان

چهارشنبه‌ها ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ دانشگاه شریف، برج فناوری طرشت

کتاب پیگیر اخبار نباشید

پیگیر اخبار نباشید

پنج‌شنبه‌ها ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ حضوری (دانشگاه شریف-مجتمع خدمات فناوری)

دیدگاهتان را بنویسید

پیمایش به بالا