bookmarksمعرفی همخوان

همخوان یک باشگاه کتابخوانیه که با حمایت مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته. هدف همخوان گسترش فرهنگ کتابخوانی و کمک به رشد خودمون و دیگران از طریق کتاب خوندن و گفت‌وگو کردنه.

groupsدرباره جلسات:

جلسه‌های همخوان به هدف کتاب خوندن، گفت‌وگو کردن و یادگیریه؛ هر هفته برای هر کتاب دور هم جمع می‌شیم و فارغ از مشغله‌هامون کنار هم بخشی از کتاب رو می‌خونیم و از تجربه‌ها و نظرات هم استفاده می‌کنیم. در این جلسه‌ها تسهیلگرهایی هستن که به روند گفت‌وگو کمک می‌کنن؛ در طول هفته هم در گروه شبکه‌های مجازیِ کتاب، با هم در ارتباط هستیم و به این شکل روابط دوستانه و صمیمی شکل می‌گیره. جلسات حضوری در دانشگاه شریف و جلسات مجازی در گوگل‌ میت برگزار می‌شه که روز و ساعت و مکان اون‌ها هر هفته در #پیام‌ـ‌هفتگی اطلاع‌رسانی می‌شه.

tips_and_updatesنحوه ثبت‌نام:

برای شرکت در جلسات، از طریق بخش ثبت‌نام سایت اطلاعات خودتون رو وارد می‌کنید و بعد از پرداخت هزینه و کامل شدن‌ فرآیند ثبت‌نام، اطلاعات جلسه برای شما ارسال می‌شه. همچنین برای جلسات حضوری ورود شما برای ساعت‌های مشخص به دانشگاه، هماهنگ می‌شه.

paidهزینه شرکت در دوره‌ها:

اشتراک ماهیانه همخوان برای هر کتاب، ۱۵۰ هزار تومان هست که ابتدای هر ماه از طریق سایت همخوان پرداخت می‌شه. از طرفی یک کتاب در هر دوره با حمایت مالی مرکز کارآفرینی شریف به صورت رایگان برگزار می‌شه.

hubروند جلسه چطوریه؟

ابتدای جلسه به صحبت کردن درباره تمرین یا تجربه شرکت‌کننده‌ها (در صورت تمایل) در طول هفته از کابرد کتاب اختصاص داره. ادامه جلسه هم به خوندن و بحث درباره صفحاتی که از هفته قبل مشخص شده می‌پردازیم.

فهرست