همخوان، هم دوست هم کتاب

hamkhan logo png

شکوفه

شکوفه
یکبار با یکی از دوستانم در این باره صحبت کردم که چرا کلاس های کتابخوانی متفاوتی شرکت می‌کند و اودلیل اش را افراد متفاوت آن دو گروه عنوان کرد. قسمت بزرگی از بک جلسه ی کتابخوانی را افرادی با اطلاعات یاتحلیل های متفاوت از دیدگاه ما تشکیل می دهند و وزنه ی آن جلسه می‌شوند. مورد بعدی دوستی و عمق رابطه های دوستی با همسن و سالان است. باز بودن نسبت به شنیدن افراد نوع بودن من هست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا