همخوان، هم دوست هم کتاب

hamkhan logo png

فرزانه

شرکت درجلسات بسیار عالیه و هرچه از جلسات میگذره، دید وذهن را آماده تر برای خواندن وآموختن می یابم .ارائه
وابراز تحلیل ها وشنیدن نظرات و راهبریهای مفید تسهیلگران پرتلاش وصبور ،جلسات را پربارتر کرده.من حاضر نیستم یه جلسه را از دست بدم
همخوان گروه پرتلاش وپرانرژی با انگیزه بالا برای کتابخوانی وایجاد موقعیت برای عموم میباشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا