نحوه ی شرکت در جلسات

طبق تجربههایی که داشتیم بستر گوگلمیت را با توجه به آسانی در استفاده انتخاب
کردیم.

پس از نصب کردن یا وصل شدن به account google( اگر مشکلی در این بخش
داشتین، خوشحال میشیم کمک کنیم)

طبق مراحل زیر ، وارد جلسات می شویم:

1.روی لینک کلاس کلیک کنید (لینک کلاس در طول دوره  تغییر نمیکند و لینک نمایش داده شده در این تصویر  بصورت مثال استفاده شده است)

۲ـمنتظر باشید صفحه بارگزاری شود

۳ـ بر روی دکمه ی join now کلیک کنید تا وارد کلاس شوید

(‌ممکن است این بسته به سرعت اینترنت شما تا ۱ دقیقه طول بکشد.

۴ـ پس از آن اتاق جلسات برای شما آماده شده است و می توانید در جلسه شرکت داشته باشید. ( بخش های مختلف اتاق جلسات همانند تصویر زیر است )

۱- دکمه ی قطع و وصل صدا (‌هنگامی که به رنگ قرمز باشد یعنی میکروفن قطع است )‌

۲ـخارج شدن از کلاس

۳ـ قطع و وصل تصویر( وقتی قرمز است ، ویدئو خاموش است ) 

۴ـ به اشتراک گذاشتن یک فایل، یک تصویر و … 

۵ـ قسمت گفت و گو ( chat داخل جلسه ی کتابخوانی )‌

۶ـ لیست شرکت کنندگان

https://www.upsara.com/do.php?id=35779

فهرست