جلسات همخوانی کتاب رهبری از بالای خط

در باره ی کتاب رهبری از بالای خط مدل های مختلفی به منظور رهبری سازمان ها و بهبود کسب و کار ایجاد شده اند که هر یک به خودی خود دارای پیچیدگی هایی می باشند اما این روند باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی شخصی افراد سازمان شده است به گونه ای که امروز تعداد بیشماری […]

جلسات همخوانی کتاب رهبری از بالای خط بیشتر بخوانید »